TR / EN

VOLTLA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 2. İşbu VOLTLA Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

  1.1.1 Adres: Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sk. No: 9 İç Kapı No: 201 Pendik / İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 456928-5 sicil numarasıyla kayıtlı Voltla Elektrikli Araçlar Bilişim Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “VOLTLA”), ile Uygulama’yı, yahut Web Sitesi’ni kullanarak Hizmet’ten yararlanan gerçek yahut tüzel kişi kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme çerçevesinde bundan böyle Şirket veya VOLTLA ve Kullanıcı, birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak ifade edilecektir.

 3. TANIMLAR VE YORUM

 4. 2.1 Tanımlar:

  2.2 Yorum:

 5. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 6. İşbu Sözleşme VOLTLA tarafından Kullanıcıya sunulacak olan Hizmet doğrultusunda Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 7. YÜRÜRLÜK VE SÜRE

 8. 4.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından Uygulamaya belirtildiği şekilde bilgilerin kaydedilmesi sonrasında kullanmış olduğu mobil cihazı yahut elektronik ortam üzerinden vereceği onay ile yürürlüğe girecektir. (“Yürürlük Tarihi”)

  4.2 Uygulama üzerinden Kullanıcı tarafından verilecek onaya ilişkin gerekli teknik ve yazılıma bağlı düzenlemeler VOLTLA tarafından gerçekleştirilecektir.

  4.3 İşbu Sözleşme herhangi bir fesih veya sona erme durumu olmadığı takdirde Yürürlük Tarihinden itibaren herhangi bir süreye bağlı olmadan geçerli olacak ve VOLTLA tarafından tek taraflı olarak şartlarında değişiklik yapılabilecektir. Bu durumda işbu Sözleşmenin güncel versiyonu Kullanıcının onayına sunulacaktır.

 9. UYGULAMA ve ÜYELİK ŞARTLARI

 10. Uygulama

  5.1 Kullanıcı, Hizmete erişim sağlayabilmek adına Fikri Mülkiyet Hakları VOLTLA’da olan Uygulamayı web mağazalarından mobil cihazında kullanımı için indirmek ve Hizmeti işbu Uygulamadan ve/ veya Web Sitesinden kullanmak zorundadır.

  5.2 Kullanıcı Uygulamayı kullanarak, VOLTLA’nın anlaşmalı olduğu şarj ağı işletmecilerinin kendi işlettikleri veya başkaları tarafında işletilen istasyonlarda Hizmet kapsamında aracını şarj etmek için şarj işlemini başlatabilir, sonlandırabilir, Hizmete ilişkin ödeme yapabilir. Ayrıca Kullanıcı, Uygulama dahilinde tanımında belirtildiği ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, şarj istasyonlarının konumlarını görebilir, bu konumlara olan uzaklığını hesaplayabilir ve istasyonlara ulaşım için rota oluşturabilir. Kullanıcı oluşturmuş olduğu rotayı cihazında bulunan 3. kişilere ait harita uygulamaları veya Uygulama üzerinden takip edebilir.

  5.3 Kullanıcı, Uygulamayı 3. kişilerin haklarını veya herhangi bir yasal mevzuatı ihlal edecek şekilde kullanamaz. Olası bir kullanım durumunda VOLTLA kendisinden talep edilen her türlü tazminat için Kullanıcıya rücu edecektir.

  5.4 VOLTLA, Uygulamanın içeriğinde, dizaynında, konseptinde ve her türlü özelliğinde her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  5.5 Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğan hakkına dayanarak almış olduğu Hizmete ilişkin değerlendirmesini, önerilerini, şikayetlerini Web Sitesi ve/ veya Uygulamada bulunan iletişim bölümlerinden veya destek@voltla.co mail adresi üzerinden yapabilir. İşbu maddeden doğan Kullanıcının talepleri 30 (otuz) gün içinde VOLTLA tarafından yanıtlanacaktır.

  5.6 Bununla birlikte, 39454 sayılı Şarj Hizmeti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca yapılacak şikayetler destek@voltla.co adresine mail yolu ile gönderildiği takdirde yahut Uygulamadaki portal üzerinden iletildiğinde şarj işletmecisi veya şarj istasyon sahibine iletilecektir. VOLTLA, işletmecinin şarj istasyonunda işbu Sözleşmenin 9. maddesinde belirtildiği üzere şarj hizmeti faaliyetinden doğan yükümlülüklerden sorumlu olmadığından dolayı, talep, öneri ve şikayetler hakkında ilgili tarafından gelen yanıtı da Kullanıcıya iletecektir. Kullanıcı Yönetmelik gereğince işbu maddeye konu olan şikayetlerini 15 gün içerisinde iletmek zorundadır. VOLTLA bu konuda yalnızca aracılık edebilir. Yanıtsız bırakılan şikayetlerden VOLTLA herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

  Üyelik

  5.7 Üyelik başvurusuna yönelik aşamalar Uygulama üzerinden İşbu Sözleşmenin onaylanmasından önce tamamlanmalı ve aşağıda yer alan şekliyle Kullanıcıya ait ve doğru olan bilgiler belirtilmelidir.

  5.8 Kullanıcı, Uygulama üzerinden oluşturmuş olduğu üyeliğe ilişkin bilgileri yine Uygulama üzerinden hesabını silerek kaldırabilir. Kullanıcının hesabını silmesi durumunda misafir ya da yeniden üye olarak hizmetten yararlanabilecektir.

  5.9 Kullanıcı olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir.

 11. KULLANIM KOŞULLARI

 12. Bu Sözleşmeyi onaylayarak VOLTLA Kullanıcısı olan kişi veya kurumlar aşağıdaki tüm kullanım koşulları kabul eder:

  6.1 Kullanıcı, Uygulama veya başka bir kimlik tanımlama yöntemi ile başlatılacak olan şarj işlemlerine dair tüm ücretleri vadesinde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kimlik tanımlama bilgilerini başka birine vermesi durumunda o kişinin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin de ücretinden yahut Uygulamaya erişiminden sorumludur.

  6.2 Kullanıcı şarj işlemlerini, VOLTLA tarafından istasyon üzerinde, Web Sitesinde veya istasyon kullanım kılavuzunda yazılan talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştireceğini kabul eder.

  6.3 Kullanıcı hem işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklere hem de tüm kanun ve yönetmeliklere veya istasyon sahibi ve istasyonun bulunduğu işletme tarafından belirlenen özel kurallara uygun bir şekilde şarj işlemi gerçekleştireceğini kabul eder.

  6.4 Kullanıcı şarjlama hizmetini VOLTLA’dan doğrudan aldığı durumlarda kendisine elektronik ortamda, belirtmiş olduğu adresler üzerinden gönderilen aylık (ya da Voltla’nın belirlediği periyodlarda) VOLTLA faturalarını zamanında inceleyip, faturada yer alan ücretler veya işlemler hakkında aksi bir düşüncesi var ise sorgulamak istediği konuları ilgili fatura tarihinden itibaren en fazla 8 gün içinde VOLTLA Kullanıcı hizmetleri ile irtibata geçmek yoluyla sorgulatmak zorundadır. 8 gün içinde sorgulatılmayan faturalar kabul edilmiş sayılacaktır. Şarjlama hizmetine aracılık edildiği durumlarda fatura şarj istasyonu işletmeci tarafından kendi hüküm ve şartları çerçevesinde Kullanıcı’ya iletilecektir. Bu durumda VOLTLA Kullanıcı’ya fatura iletmeyecektir.

  6.5 Kullanıcı isim, unvan, e-posta adresi, posta adresi, fatura bilgileri vb. kişisel/kurumsal bilgilerinde değişiklik olması durumunda, değişiklik sonrası en fazla 10 gün içinde mobil uygulama üzerinden ilgili bilgileri güncellemek zorundadır. Bilgilerin zamanında güncellenmemesi durumunda tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

  6.6 VOLTLA Kullanıcıları, şarj işlemi haricinde VOLTLA’nın sunmuş olduğu katma değer diğer hizmetlerden yararlandıkları takdirde, bu hizmetlere ilişkin ücretler faturalarına kullanıcıya bilgisi verilerek yansıtılır.

  6.7 Roaming Kullanımı: Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında ve aşağıda açıklandığı üzere Kullandıkça Öde üyeliği kapsamında (Yani kullandıkları hizmetlerin karşılığını ödeme şeklinde kullandıkça öde üyeliği adı altında bundan sonra “üyelik” olarak adlandırılacaktır.) yararlanacağı Hizmetleri roaming ağı dahilinde VOLTLA’nın iş birliği içerisinde olduğu diğer E-Mobilite Hizmet Sağlayıcılarının, anlaşmalı olduğu şarj istasyonlarında da temin edebilecektir.

  6.8 İşbu Sözleşme kapsamında VOLTLA tarafından Kullanıcılar aşağıda detaylarıyla belirtilen Üyelikten faydalanacaktır:

  6.9 VOLTLA Kullanıcıları, VOLTLA’nın sunduğu veya ilerde sunacağı diğer hizmetlerden yararlanmaları durumunda işbu Sözleşmede yer almasa dahi Web Sitesi veya Uygulama üzerinde ilan edildiği şekliyle kullanıcılar bilgilendirilerek söz konusu ücretler faturalarına yansıtılır.

  6.10 Rezervasyon: Kullanıcılar, istasyonlarda şarj işlemine başlamadan önce eğer ilgili şarj işletme ağı izin veriyorsa istasyonu belli bir süreliğine ve belirli bir ücretlendirme karşılığında rezerve edebilirler. İşbu rezervasyona ilişkin ücretlendirme Hizmet sağlandıktan sonra Kullanıcıya iade edilir. Kullanıcıya iade edilecek tutar ve iade süreci tamamen şarj ağı lisans sahibine ve hizmeti veren markaya ait olup Voltla geri ödeme yapısı için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir zararda VOLTLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Rezervasyon işlemine rağmen Hizmeti kullanmayan Kullanıcılara rezervasyona ilişkin herhangi bir bedel iade edilmez. Hizmet tamamlandığı veya sonlandırıldığı halde istasyondan ayrılmayan Kullanıcılara Hizmetinin tamamlandığına ilişkin bilgi verilmesi dahilinde lokasyon ve şarj ağı markası bazlı ve süreye bağlı “İşgaliye Bedeli” (TL/dk) yansıtılabilir. İşgaliye bedeli şarj ağı lisans sahipleri ve şarj hizmeti veren markalar tarafından yansıtılmakta olup bu bedelin ne kadar olacağı ilgili firmalar tarafından belirlenmektedir. Rezervasyon yapısı eğer şarj ağı lisans sahibi (ya da şarj hizmeti veren marka) özelinde olmayıp, Voltla hizmetleri arasında kullanıcıya katma değerli bir hizmet olarak sunuluyorsa ve kullanıcı bu hizmet karşılığında bir bedel ödemeyi kabul ediyorsa kullanıcı bilgilendirilerek bu hizmet için bir hizmet bedeli alınması hakkını Voltla saklı tutar.

  6.11 İade Politikası: Kullanıcı, kendi kusurundan kaynaklanmaksızın Uygulama üzerinde belirtilen tüm işlemleri gerektiği gibi tamamlayıp şarj istasyonundaki işlemleri de izlediği takdirde VOLTLA’nın, şarj işletmecisinin veya istasyon sahibinin kusurundan kaynaklı olarak Hizmete erişim sağlayamadığı takdirde ödediği tutarın iadesini talep edebilir. VOLTLA Kullanıcının işbu talebi doğrultusunda iadeye konu olan ödeme gün ve koşullarının tespiti adına Kullanıcının ödeme yaptığı yönteme ilişkin bankadan sağlanmak üzere hesap ekstresi talep edebilir. Ödemeler ilgili Şarj ağı lisans sahibine (ya da hizmet veren şarj markasına) yapıldığı için kullanıcının talebi ilgili şarj markasına iletilir ve iade ile ilgili tüm işlemlerini kullanıcı ilgili şarj markası ile devam ettirir. İade işlem onayı ve iadenin alınabilmesi tamamen ilgili şarj markası ve kullanıcı arasında olacak bir işlem olup, bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir zararda VOLTLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 13. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

 14. 7.1 VOLTLA, işbu Sözleşmede belirtilen ödeme sistemini veya sonrasına işbu Sözleşmede tek taraflı olarak yapacağı değişiklik sonrasında düzenleyeceği yeni ödeme sistemini Kullanıcının kullanımına sunabilir. Birden fazla sistemin sunulması durumunda, Kullanıcılar tercihlerine bağlı olarak talep ettikleri ödeme sistemini seçebilirler.

  7.2 İşbu Sözleşme kapsamında sağlayacağı Hizmeti ve Uygulama üzerinden alacağı ödemelerde Akbank POS, Masterpass kart saklama veya VOLTLA tarafından belirlenecek diğer ödeme sistemleri veya kart saklama firmaları ile tahsilat gerçekleştirecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul ettiği takdirde, ödeme hizmeti sağlayıcısının kullanıcılarına sunduğu şart ve koşulları peşinen gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

  7.3 Ödemelerin, VOLTLA tarafından kabul edilen kredi kartı, debit kart, banka havalesi, mail order yöntemleri ile yapılması mümkündür. Voltla bu yöntemlerden bazılarını kapatma hakkını saklı tutar. Bu yöntemler dışında, Kullanıcı tarafından önerilen ve VOLTLA tarafından onay verilecek araçlarla da ödeme yapılabilir.

  7.4 Ödemeler alınan Hizmeti takiben VOLTLA’ya yapılır. VOLTLA, istasyon sahibinin veya işletmecisinin nam ve hesabına Kullanıcıdan her türlü bedeli tahsil etmek için istasyon sahibi veya işletmecisi tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Ödeme işlemlerinin Tarafı olarak Kullanıcının ödemede bulunduğu VOLTLA, Hizmete yönelik her türlü vergilendirmeyi Kullanıcıya göndereceği (ya da kullanıcıya gönderilmek üzere ilgili şarj ağı lisans sahibine) faturada belirtme ve uygulama hakkına sahiptir.

  7.5 Kullanıcının işbu Sözleşme dahilinde ifa yükümlülüğü ödemenin VOLTLA’ya yapılmasıyla sona erer.

  7.6 VOLTLA’nın, öncesinde Kullanıcıya bildirmek kaydıyla, belirli bir kredi limiti üzerinde Hizmet sunmama hakkı saklıdır. İşbu maddede bahsi geçen kredi limiti tek taraflı iradesine bağlı olarak VOLTLA tarafından belirlenecektir.

  7.7 Ödeme karşılığında tanınan Hizmet kullanım süresi başlamadan önce ya da bu süre içerisinde üyeliğin ya da kullanımın sona ermesi ve Kullanıcıdan kaynaklı sebeplerle Hizmet alımı yapılmaması halinde, Kullanıcının ödeme yükümlülüğü devam edecek olup Hizmetlerin kullanılamamasından dolayı doğabilecek herhangi bir zarar, ziyandan VOLTLA sorumlu değildir.

  7.8 Ödeme vadesini 30 gün geçen faturaların bağlı olduğu hesaplar geçici olarak dondurulur ve işlem yetkisi verilmez. Ödeme vadesini 60 gün geçen faturalar için icra işlemleri başlatılır ve hesap kapatılır. Kapatılan hesapların borcu ilgili icra masrafları (avukat, mahkeme, vb.) ödendikten sonra yeniden açılabilir.

  7.9 İşbu Sözleşmede belirtilen ücretlendirmelere ilaveten her istasyonda istasyon sahibinin fiyatlandırmasına bağlı olarak değişken oranlarda Hizmet bedeli ve elektrik bedeli alınabilir. Hizmet bedeli istasyon sahibi tarafından serbestçe belirlenmekte olup, elektrik bedeli ise istasyon sahibinin elektrik aboneliğine göre belirlenir, işbu bedel Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen tarifeleri geçemez. Tüm halka açık istasyonların şarj hizmeti bedelleri ve elektrik bedelleri VOLTLA mobil uygulaması üzerinde görüntülenebilir.

  7.10 Şarj işlemleri için alınan ücretleri Uygulama üzerinden takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. VOLTLA veya istasyon sahipleri işbu ücretleri herhangi bir ön bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bununla birlikte VOLTLA’ya bildirilmeden istasyon sahipleri tarafından fiyat değişikliklerinden VOLTLA sorumlu tutulamaz.

  7.11 VOLTLA, Kullanıcının onayına bağlı olarak Kullanıcıya ait banka/ kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere her türlü ödeme bilgisini Hizmetin daha hızlı ve kolay temin edilebilmesi adına saklayabilir. Bu durumda işbu maddede belirtilen bilgiler üçüncü taraf global ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

 15. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 16. 8.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında VOLTLA tarafından Hizmetten Uygulama üzerinden yararlanabilecektir. VOLTLA ilgili Hizmeti belirlenen şartlar doğrultusunda Kullanıcıya sunacağını kabul ve taahhüt eder.

  8.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmete yönelik VOLTLA tarafından belirlenecek ücretlerin ve şarj ağı işletmecisi tarafından belirlenen ücretin ödenmesi durumunda kullandırılacağını kabul eder. VOLTLA tarafından belirlenecek ücretleri Uygulama üzerinden sunulan ve Sözleşmede tanımlanan Hizmetler bağlamında Kullanıcıya yansıtılacak ve VOLTLA Yönetmelik gereği bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi bedeller talep edemeyecektir.

  8.3 Kullanıcı, her türlü ücret ve fiyatlandırmaya ilişkin ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel, doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşmeyi ihlal edilmiş sayılacağını, VOLTLA tarafından kullanımının durdurulabileceğini veya Kullanıcıya bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılabileceğini veya işbu Sözleşme ve sair mevzuat kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.

  8.4 Kullanıcı, üyelik sırasında aracına ilişkin vermiş olduğu model/plaka vb. bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı, VOLTLA tarafından üyeliğinin durdurulabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder.

  8.5 Kullanıcı, şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Kullanıcı, şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etme amacıyla kullanamayacağını, kullanımı sırasında VOLTLA’nın kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde VOLTLA’ya, Hizmeti almış olduğu şarj istasyonuna ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. VOLTLA’nın, Kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Kullanıcıya rücu hakkı saklıdır.

  8.6 Kullanıcı, VOLTLA’nın işbu Sözleşme kapsamında sunduğu Hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı Kullanıcılara farklı şekilde ve şartlarda mevzuata uygun olarak, münferiden kendi takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.

  8.7 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamasında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğini kabul eder.

  8.8 Kullanıcı, Hizmeti almadan önce VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamasından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  8.9 Kullanıcının tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, VOLTLA’nın işbu Sözleşme kapsamında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve VOLTLA’nın geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.10 İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesinde veya Uygulamada ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki Hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller konum, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca VOLTLA tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 17. SORUMSUZLUK BEYANI

 18. 9.1 VOLTLA’nın işbu Sözleşme kapsamında, Web Sitesi veya Uygulama dahilinde sunduğu Hizmete ilişkin sorumluluğu, Kullanıcı tarafından üyelik kaydına, ödeme bilgilerine ve üyeliğiyle ilgili belirtilen her türlü diğer bilginin doğru ve güncel olması ile sınırlıdır. Kullanıcı, işbu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve VOLTLA’ya bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

  9.2 VOLTLA’nın Kullanıcıya karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında sadece Uygulama üzerinden verilen Hizmetlerle sınırlıdır, Kullanıcının hizmeti teminiyle ilgili şarj ağı istasyonundan kaynaklanacak tüm zararlar söz konusu istasyon ağına aittir. VOLTLA işbu maddede belirtilen her türlü zarar ve yükümlülükten sorumlu olmamakla birlikte Kullanıcı buna bağlı olarak VOLTLA’nın ağır kusurunun bulunduğu durumlar hariç olmak üzere VOLTLA’dan herhangi bir tazminat talep veya ödemiş olduğu herhangi bir tazminatı VOLTLA’ya rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  9.3 VOLTLA, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan ancak bunlarla sınırlı olmayan sair zararlardan sorumlu olmayacaktır. VOLTLA, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında meydana gelen sorunlardan/eksiklerden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır. İşbu doğrudan zararlara ilişkin tazmin hiçbir şekilde Kullanıcının VOLTLA’ya ödemiş olduğu hizmet bedelinin toplamını geçemez.

  9.4 VOLTLA yalnızca aracılık işlemleri yaptığından dolayı herhangi bir kaza, yaralanma, elektrik kaçağı sonucu yaralanmalar ve ölümler, araçların elektrik akımından dolayı zarar görmesi, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin ürünlerine, mallarına verilen zararlar, kamu zararı da dahil hiçbir konuda SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. Nitekim bu hususlar VOLTLA’nın kontrolü dışında olan ve kusur atfedilmesinin mümkün olmadığı hususlardır. Bu konuda Kullanıcı VOLTLA’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, herhangi bir şekilde VOLTLA’nın bu konuların muhatabı olmadığını bildiğini, işbu Sözleşmenin kurulması ile bu taleplerinden vazgeçtiğini, bu hususun Sözleşmenin esaslı bir unsuru olduğunu, bu hususların tamamını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9.5 Kullanıcı, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere VOLTLA’dan bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından VOLTLA’nın sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin VOLTLA’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9.6 Kullanıcı, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Web Sitesi veya Uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/ çalınması/kaybedilmesi halinde, Kullanıcı, üyelik bilgilerinin 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal VOLTLA’ya bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve VOLTLA’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9.7 Kullanıcı, elektrikli aracının ve şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla aracından ve/veya Kullanıcıdan kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetten faydalanamaması halinde, VOLTLA’nın herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9.8 VOLTLA, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan, Uygulamada yer alan bilgilerin anlık değişiminden veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Kullanıcıya verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir.

  9.9 VOLTLA, Kullanıcının Uygulamayı kullanırken ziyaret etmiş olduğu başta reklam olmak üzere her türlü dış bağlantıdan kanyaklı olarak karşılaşabileceği virüs ve zararlı yazılımlardan ve işbu virüs ve zararlı yazılımların Kullanıcı bakımından sebep olduğu zararlardan sorumlu değildir.

  9.10 KULLANICI İŞBU SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI OLMADAN ÖNCE 9. MADDEYİ DİKKATLİCE OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE KABUL ETTİĞİNİ BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

 19. FİKRİ MÜLKİYET

 20. 10.1 Web Sayfası ve Uygulamadan doğan ve/veya doğacak Fikri Mülkiyet Hakları münhasıran VOLTLA’ya aittir.

  10.2 İşbu Sözleşme dahilinde aksi belirtilmedikçe, Web Sayfasında ve Uygulamada yer alan Fikri Mülkiyet Hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran VOLTLA’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara işbu hakları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez ve Sözleşme böyle bir izin veya lisans verdiği şeklinde yorumlanamaz.

  10.3 VOLTLA, Web Sitesi veya Uygulamada yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

  10.4 Web Sayfasının veya Uygulamanın, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

  10.5 Web Sayfasında veya Uygulamada bulunan üçüncü şahıslara Fikri Mülkiyet Hakları ilgili kişilere aittir. Söz konusu kişiler tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir websitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

 21. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 22. 11.1 İşbu Sözleşme ve üyelik, 4.madde uyarınca başlar ve Taraflardan herhangi birince tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder. İşbu Sözleşmenin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Kullanıcı veya VOLTLA’nın işbu Sözleşmeyi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Tarafa bildirme yükümlülüğü vardır. Kullanıcı, bu bildirimi VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla veya destek@voltla.co üzerinden göndereceği e-posta ile yapacaktır.

  11.2 VOLTLA her türlü bildirimi Kullanıcının bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Kullanıcı bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak VOLTLA’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Kullanıcının e-posta adresine yapılan her türlü bildirim, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.

  11.3 VOLTLA’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda Kullanıcı, VOLTLA’nın Web Sitesi ve/veya Uygulamasının iletişim bölümünde yazılı bulunan iletişim bilgileri üzerinden yapacağı veya destek@voltla.co mail adresine göndereceği yazılı bildirim ile söz konusu durumun düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Tebliğden itibaren otuz (30) gün içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde söz konusu Kullanıcının işbu Sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı doğar.

  11.4 VOLTLA’nın işbu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle derhal fesih hakkı vardır. VOLTLA herhangi bir sebeple işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih ettiğinde kendiliğinden Hizmetin Kullanıcı tarafından kullanımını da durduracaktır. Kullanıcı, işbu hükme dayanarak VOLTLA’dan Hizmetin durması kaynaklı herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

  11.5 Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen bedelleri ödememesi nedeniyle Web Sitesi veya Uygulama üzerinden aldığı veya alacağı diğer hizmetlerin de kesileceğini ve böyle bir kesinti durumunda maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

  11.6 İşbu Sözleşme zaman zaman güncellenebilecek olup, Kullanıcının Uygulamayı kullanıma devam etmesi için onayına gönderilebilir. Bu durumlarda Kullanıcı güncellenmiş sözleşmeyi ilk kullanımında onaylamazsa Uygulamaya erişimi kapanacaktır ve işbu Sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. VOLTLA’nın Kullanıcının borçlarına, üyelik aidatlarına ve ödenmemiş bakiyelerine dair takip ve dava hakkı saklıdır.

 23. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 24. 12.1 Kullanıcı, VOLTLA’ya ait internet sitesi, Uygulama, işyeri, ofis veya mevcut olması halinde irtibat noklarında doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu Sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden VOLTLA ile yapmış veya onaylamış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden VOLTLA’ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan VOLTLA ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde VOLTLA’ya aktarılan tüm kişisel verilerin VOLTLA tarafından https://www.voltla.co/gizlilik-politikasi/ (ya da Voltla’nın belirteceği Voltla Web sitesinden veya Voltla uygulamasından) adresinde ilan edilmiş VOLTLA Aydınlatma Metni’nin en güncel halinde düzenlendiği şekilde, kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 1. ve 2. maddelerine uygun olarak toplandığını, VOLTLA tarafından sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcı memnuniyetini tespit, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, VOLTLA operasyonlarının güvenliğini temin etmek, VOLTLA ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, VOLTLA politika ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek gibi amaçlarla KVKK’nun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceği hususunda işbu Sözleşmeyi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  12.2 Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda VOLTLA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için VOLTLA’nın ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılması hususlarında işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 25. GİZLİLİK

 26. 13.1 İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Kullanıcının üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, VOLTLA tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi, Uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

  13.2 Kullanıcı, VOLTLA’ya ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Kullanıcılar için VOLTLA’nın Web Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden Kullanıcıya tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Kullanıcı, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Kullanıcı sorumludur.

  13.3 VOLTLA, Kullanıcıya ait bilgileri faaliyet alanı kapsamına uygun çerçevede devlet kurum ve kuruluşlarıyla, market araştırması yapan şirketlerle, şarj ağı işletmecileriyle ve uygun paylaşıma konu olabilecek iş birliği içerisinde bulunduğu diğer 3. kişilerle paylaşabilir.

  13.4 Kullanıcının işbu Sözleşme haricinde tarafı olduğu her türlü gizlilik sözleşmesi, aydınlatma metni, açık rıza beyanı ve kişisel verilere ilişkin diğer sözleşmeler işbu Sözleşmenin tamamlayıcı parçasıdır.

  13.5 VOLTLA işbu Sözleşmenin 5.5 maddesinde belirtilen Kullanıcı tarafından iletilen görüş, öneri, şikâyet ve her türlü talebi mevzuata bağlı yükümlülüğünden kaynaklı olarak 2 (iki) yıl süreyle saklamak zorundadır.

  13.6 VOLTLA, Kullanıcının kullanmış olduğu Hizmete ilişkin her türlü kaydı, şarj istasyonu sahibi veya işletmecisi ile Kullanıcı arasındaki aracılık faaliyetinden doğan işlemelere yönelik bilgi ve belgeleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 3 (yıl) boyunca saklamak zorundadır.

 27. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 28. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm yükümlülükler Türk Hukukuna tabi olacak ve Türk Hukuku’na göre uygulanıp yorumlanacaktır. İşbu Sözleşmeye ilişkin veya işbu Sözleşmeden kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 29. BİLDİRİMLER

 30. 15.1 Kullanıcı VOLTLA’ya bildirdiği e-posta adresinin, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak kullanılacağını kabul eder.

  15.2 Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

  15.3 VOLTLA’nın, Kullanıcının kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın VOLTLA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

 31. DİĞER HÜKÜMLER

 32. 16.1 Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin açıkça belirtildiği haller haricinde, bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşmenin bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz. Taraflardan herhangi birinin uygulanacak hukukun veya işbu Sözleşme’nin düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat teşkil etmez. Tarafların sahip olabilecekleri diğer haklara veya başvuru yollarına halel gelmeksizin, Taraflar, işbu Sözleşmenin ihlali halinde tazminatın uygun bir çare olmayabileceğini ve ihlal tehdidi veya fiili ihlal halinde tedbir, aynen ifa ve benzer hukuki yolların uygun olabileceğini kabul ederler.

  16.2 Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmaması veya geçersiz/uygulanamaz olması veya Tarafların iradesiyle iptal edilmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır.

  16.3 Delil Sözleşmesi: Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda VOLTLA’nın ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar ve bildirimlerinin de HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

  16.4 Devir ve Temlik: VOLTLA her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşmeyi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini bağlı bir kuruluşuna devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, VOLTLA’nın işbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi üçüncü kişilere devredemez, üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz. Bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir zarardan VOLTLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

  Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmenin bir parçası olarak veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşmeye dahil edilen tüm belgeler, işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak Tarafların arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış sözlü ve yazılı tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.

  16.5 Sadakat Sözleşmesi Olmama: İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı ve VOLTLA arasında oluşan özel hukuk ilişkisi, abonelik türleri, üyelik koşulları ve Kullanıcılara sunulan ve avantaj farklılığı içeren teklifler, VOLTLA tarafından sağlanan veya sağlanacak ek hizmetler, şarj hizmeti dışında kalan Web Sitesi veya Uygulama üzerinden Kullanıcıya sunulan fırsatlar ve Sözleşmede belirtilen şarj hizmeti haricinde kalan her türlü fiyatlandırmalar Yönetmelik kapsamında düzenlenen sadakat sözleşmesi niteliğinde değerlendirilmeyecek ve sadakat sözleşmesi için öngörülen şart ve koşullardan ari olarak değerlendirilecektir.

  16.6 Mücbir Sebep: Taraflar kendileri dışında oluşan ve kendilerinin sebep olmadıkları, umulmayan hal kapsamını aşan genele veya sektöre şamil olacak şekilde vuku bulan, firmaların uygun şekilde faaliyet göstermesine engel teşkil edecek doğal afet, salgın hastalık, ağır ekonomik buhran, savaş, kıtlık, yangın vs. gibi mücbir sebep nedeniyle taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden dolayı sorumlu tutulamazlar. Ancak bu durumda dahi Taraflar sebepsiz zenginleşme yaratacak şekilde Medeni Kanun’u 2. maddesinde tanımını bulan iyi niyet çerçevesinde birbirlerine yapacakları ödemeleri veya iadeleri yapmakla yükümlüdürler. Kaldı ki; mücbir sebep ortadan kalkınca Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece işbu Sözleşme hükümleri geçerliliğini korumaya devam eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, VOLTLA işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, VOLTLA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için VOLTLA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

  16.7 Değişiklikler: VOLTLA, Kullanıcının kayıtlı e-posta adresine gönderilen bir e-posta ile, yazılı bildirimde bulunarak yahut Uygulama içi bildirim ile bu Sözleşmenin şartlarını Web Sitesinin ve/ veya Uygulamanın güncellenmesi suretiyle herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu bildirimin gönderilmesinden on (10) gün sonra Kullanıcı, bu bildirimi almış sayılacaktır. Bu tür değişiklikler, kabul edilen bildirim tarihinden sonra geçerli olacaktır.

  16.8 Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  İşbu Sözleşme 16 (on altı) madde ve 14 (on dört) sayfadan oluşmaktadır. Sözleşme Tarafların erişimine dijital ortam suretiyle Web Sitesi veya Uygulama üzerinden sunulmuştur.

  İşbu Sözleşme en son Haziran 2023 tarihinde güncellenmiştir.Voltla ile Tüm Marka Şarj İstasyonları Tek Uygulamada

App Store Google Play