VOLTLA KULLANICI ZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu VOLTLA Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında
akdedilmiştir:
1.1.1 Adres: Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sk. No: 9 İç Kapı No: 201
Pendik / İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde
456928-5 sicil numarasıyla kayıtlı Voltla Elektrikli Araçlar Bilişim Reklam ve
Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “VOLTLA”), ile
Uygulama’yı, yahut Web Sitesi’ni kullanarak Hizmet’ten yararlanan gerçek
yahut tüzel kişi kullanıcı (Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme
çerçevesinde bundan böyle Şirket veya VOLTLA ve Kullanıcı, birlikte
Taraflar ve ayrı ayrı “Taraf” olarak ifade edilecektir.
2. TANIMLAR VE YORUM
2.1 Tanımlar:
Fikri Mülkiyet Haklarıkayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın patent,
faydalı model, buluşlara ilişkin haklar, telif hakları ve telif haklarına komşu diğer haklar
ile manevi haklar, markalar, hizmet markaları, sloganlar, ticari unvanlar, işletme
unvanı, dizaynlar, tasarımlar, fikir ürünleri, eserler, veritabanları, know-how, ticari
sırlar, fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları, ve bunlara ilişkin her türlü lisans,
mülkiyet, yararlanma, rüçhan, başvuru haklaile bunlarla benzer koruma sağlayan
diğer hakları ifade eder.
Hizmet”, VOLTLA tarafından Uygulama veya Web Sitesi üzerinden, bunlarla sınırlı
kalmamak üzere, Kullanıcıya farklı şarj ağı işletmecilere ait çeşitli bölgelerdeki şarj
istasyonlarına ait fiyatlandırma, konum, teknik özellikler, ödeme sistemi ve yine
VOLTLA tarafından belirlenecek diğer servis ve hizmetlerin sunulması ve ilgili erişimin
sağlanmasını ifade eder. Kullanıcı, VOLTLA’nın Web Sitesi ve Uygulama mevcutsa
şarj istasyonlarının bilgilerini, uygunluğunu ve önceki kullanımlarına ilişkin bilgileri
takip edebilecektir. İşbu Hizmet dahilinde VOLTLA’nın E-Mobilite Hizmet Sağlayıcısı
(e-Mobility Service Provider) olarak bir şarj ağı işletmecisinin sunmuş olduğu şarj
hizmetine Kullanıcı tarafından erişilmesi sağlanır.
Uygulama”, VOLTLA tarafından hazırlanan ve ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları
VOLTLA’ya ait olan ve aynı ada yahut VOLTLA tarafından yeni bir isimle aynı işlevlere
sahip mobil uygulama mağazalarında Kullanıcıların kullanımına sunulan VOLTLA’nın
birliği içerisinde olduğu şarj ağı işletmecilerine ait farklı lgelerde bulunan şarj
ağları ve işbu ağların içerisinde bulunan şarj istasyonlarına ilişkin bilgileri barındıran
ve Kullanıcının şarj hizmetini kullanımı için erişim, şarjlama, araç şarjı ve buna
müteakiben ödeme yöntemi sağlayan bir mobil uygulamayı ifade eder. Uygulamanın
Hizmete yönelik eriği, özellikleri ve Kullanıcılara sunmuş olduğu hizmetlerin kapsamı
hakkında her rlü değişiklik VOLTLA tarafından Kullanıcının izni alınmaksızın
gerçekleştirilebilir.
Kullanıcı”, Uygulama veya Web Sitesi üzerinden VOLTLA tarafından sağlanan
Hizmetten faydalanan kullanıcıyı ifade eder. İşbu Sözleşmede belirlenen Kullanıcıya
ait hak ve yükümlülükler Uygulamada üyelik oluşturmadan misafir kullanıcı olarak
Hizmet alan kişiler için uygulanabildiği ölçüde geçerlidir.
Web Sitesi”, işbu Sözleşmenin Yürürlük Tarihi itibariyle www.voltla.co domain
adresine sahip internet sitesini ifade eder. İşbu adres VOLTLA tarafından Kullanıcıya
herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
“Şarj Ağı Lisans Sahibi”: Şarj hizmeti vermekle sorumlu olan EPDK’dan lisans almış
olan kuruluş, firma. Lisans almadan da bir lisans çatısı altında şarj hizmeti veren
markalarda bu zleşme kapsamında Şarj ağı lisans sahibi, firma, istasyon sahibi
veya işletmecisinin olarak anılmıştır.
2.2 Yorum:
2.2.1 Kişilere yapılan atıf, gerçek kişileri, tüzel kişileri ve tüzel kişilikleri olup
olmadığına bakılmaksızın ortaklıkları, kişi veya mal topluluklarını kapsar.
2.2.2 Ekler bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Ekler ile Sözleşme bir bütünü
oluşturur. Bu Sözleşmeye yapılan bir atıf Eklerine de yapılmış sayılır.
2.2.3 Tekil ifadeler çoğulu, çoğul ifadeler tekili kapsar.
2.2.4 Bir kanun veya kanun kmüne yapılan atıf, onun zaman zaman
değiştirildiği, genişletildiği veya yeniden kanunlaştırıldığı şekline yapılan bir
atıftır ve bu kanuna göre zaman zaman yapılan tüm alt mevzuatı içerecektir.
2.2.5 Yazılılık şartına e-posta dahildir.
2.2.6 Yapmama edimine, edimin yapılmamasını sağlama da dahildir.
2.2.7 Özellikle, dahil, örneğin, birlikte, dahil olmak üzere, gibi deyişler örnekleyici
olarak kullanılmış olup kendinden önce veya sonra gelenlerin kapsamını
kısıtlamayacaktır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme VOLTLA tarafından Kullanıcıya sunulacak olan Hizmet doğrultusunda
Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
4. YÜRÜRLÜK VE SÜRE
4.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından Uygulamaya belirtildiği şekilde bilgilerin
kaydedilmesi sonrasında kullanmış olduğu mobil cihazı yahut elektronik ortam
üzerinden vereceği onay ile yürürlüğe girecektir. (“Yürürlük Tarihi”)
4.2 Uygulama üzerinden Kullanıcı tarandan verilecek onaya ilişkin gerekli teknik ve
yazılıma bağlı düzenlemeler VOLTLA tarafından gerçekleştirilecektir.
4.3 İşbu Sözleşme herhangi bir fesih veya sona erme durumu olmadığı takdirde Yürürlük
Tarihinden itibaren herhangi bir süreye bağlı olmadan geçerli olacak ve VOLTLA
tarafından tek taraflı olarak şartlarında değişiklik yapılabilecektir. Bu durumda işbu
Sözleşmenin güncel versiyonu Kullanıcının onayına sunulacaktır.
5. UYGULAMA ve ÜYELİK ŞARTLARI
Uygulama
5.1 Kullanıcı, Hizmete erişim sağlayabilmek adına Fikri lkiyet Hakları VOLTLA’da olan
Uygulamayı web mağazalarından mobil cihazında kullanımı için indirmek ve Hizmeti
işbu Uygulamadan ve/ veya Web Sitesinden kullanmak zorundadır.
5.2 Kullanıcı Uygulamayı kullanarak, VOLTLA’nın anlaşmalı olduğu şarj ağı
işletmecilerinin kendi işlettikleri veya başkaları tarafında işletilen istasyonlarda Hizmet
kapsamında aracını şarj etmek için şarj işlemini başlatabilir, sonlandırabilir, Hizmete
ilişkin ödeme yapabilir. Ayrıca Kullanıcı, Uygulama dahilinde tanımında belirtildiği
ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, şarj istasyonlarının konumlarını görebilir, bu
konumlara olan uzaklığını hesaplayabilir ve istasyonlara ulaşım için rota oluşturabilir.
Kullanıcı oluşturmuş olduğu rotayı cihazında bulunan 3. kişilere ait harita
uygulamaları veya Uygulama üzerinden takip edebilir.
5.3 Kullanıcı, Uygulamayı 3. kişilerin haklarını veya herhangi bir yasal mevzuatı ihlal
edecek şekilde kullanamaz. Olası bir kullanım durumunda VOLTLA kendisinden talep
edilen her türlü tazminat için Kullanıcıya rücu edecektir.
5.4 VOLTLA, Uygulamanın içeriğinde, dizaynında, konseptinde ve her türlü özelliğinde
her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
5.5 Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğan hakkına dayanarak almış olduğu Hizmete ilişkin
değerlendirmesini, önerilerini, şikayetlerini Web Sitesi ve/ veya Uygulamada bulunan
iletişim bölümlerinden veya destek@voltla.co mail adresi üzerinden yapabilir. İşbu
maddeden doğan Kullanıcının talepleri 30 (otuz) gün içinde VOLTLA tarafından
yanıtlanacaktır.
5.6 Bununla birlikte, 39454 sayılı Şarj Hizmeti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca
yapılacak şikayetler destek@voltla.co adresine mail yolu ile gönderildiği takdirde
yahut Uygulamadaki portal üzerinden iletildiğinde şarj işletmecisi veya şarj istasyon
sahibine iletilecektir. VOLTLA, işletmecinin şarj istasyonunda işbu Sözleşmenin 9.
maddesinde belirtildiği üzere şarj hizmeti faaliyetinden doğan yükümlülüklerden
sorumlu olmadığından dolayı, talep, öneri ve şikayetler hakkında ilgili tarafından gelen
yanıtı da Kullanıcıya iletecektir. Kullanıcı Yönetmelik gereğince işbu maddeye konu
olan şikayetlerini 15 gün içerisinde iletmek zorundadır. VOLTLA bu konuda yalnızca
aracılık edebilir. Yanıtsız bırakılan şikayetlerden VOLTLA herhangi bir şekilde
sorumlu değildir.
Üyelik
5.7 Üyelik başvurusuna yönelik aşamalar Uygulama üzerinden İşbu Sözleşmenin
onaylanmasından önce tamamlanmalı ve aşağıda yer alan şekliyle Kullanıcıya ait ve
doğru olan bilgiler belirtilmelidir.
5.7.1 Kullanıcıya ait ad-soyad, doğum tarihi, e-posta bilgileri ve cep telefonu
doldurulması zorunlu bilgilerdir. Buna ek olarak Kullanıcı tercihine bağlı
olarak ya da faturalaşma sürecinde zorunlu olarak T.C. kimlik yahut pasaport
numarasını belirtebilir.
5.7.2 Kullanıcı Uygulama üzerinden belirteceği adresleri bireysel ve kurumsal
olarak sınıflandırabilir.
5.7.3 Kullanıcı işbu maddede belirtilen ve değişebilecek olan bilgileri yine kendine
ait ve doğru olmak üzere Uygulama üzerinden güncelleyebilir.
5.8 Kullanıcı, Uygulama üzerinden oluşturmuş olduğu üyeliğe ilişkin bilgileri yine
Uygulama üzerinden hesabı silerek kaldırabilir. Kullanıcının hesabını silmesi
durumunda misafir ya da yeniden üye olarak hizmetten yararlanabilecektir.
5.9 Kullanıcı olabilmek için reşit olmak, zel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve
ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir.
6. KULLANIM KOŞULLARI
Bu Sözleşmeyi onaylayarak VOLTLA Kullanıcısı olan kişi veya kurumlar aşağıdaki
tüm kullanım koşulları kabul eder:
6.1 Kullanıcı, Uygulama veya başka bir kimlik tanımlama yöntemi ile başlatılacak olan şarj
işlemlerine dair tüm ücretleri vadesinde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı,
kimlik tanımlama bilgilerini başka birine vermesi durumunda o kişinin gerçekleştirmiş
olduğu işlemlerin de ücretinden yahut Uygulamaya erişiminden sorumludur.
6.2 Kullanıcı şarj işlemlerini, VOLTLA tarafından istasyon üzerinde, Web Sitesinde veya
istasyon kullanım kılavuzunda yazılan talimatlara uygun bir şekilde
gerçekleştireceğini kabul eder.
6.3 Kullanıcı hem bu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklere hem de tüm kanun ve
yönetmeliklere veya istasyon sahibi ve istasyonun bulunduğu letme tarafından
belirlenen özel kurallara uygun bir şekilde şarj işlemi gerçekleştireceğini kabul eder.
6.4 Kullanıcı şarjlama hizmetini VOLTLA’dan doğrudan aldığı durumlarda kendisine
elektronik ortamda, belirtmiş olduğu adresler üzerinden gönderilen aylık (ya da
Voltla’nın belirlediği periyodlarda) VOLTLA faturalarını zamanında inceleyip, faturada
yer alan ücretler veya işlemler hakkında aksi bir düşüncesi var ise sorgulamak istediği
konuları ilgili fatura tarihinden itibaren en fazla 8 gün içinde VOLTLA Kullanıcı
hizmetleri ile irtibata geçmek yoluyla sorgulatmak zorundadır. 8 gün içinde
sorgulatılmayan faturalar kabul edilmiş sayılacaktır. Şarjlama hizmetine aracılık
edildiği durumlarda fatura şarj istasyonu işletmeci tarafından kendi hüküm ve şartları
çerçevesinde Kullanıcı’ya iletilecektir. Bu durumda VOLTLA Kullanıcı’ya fatura
iletmeyecektir.
6.5 Kullanıcı isim, unvan, e-posta adresi, posta adresi, fatura bilgileri vb. kişisel/kurumsal
bilgilerinde değişiklik olması durumunda, değişiklik sonrası en fazla 10 gün içinde
mobil uygulama üzerinden ilgili bilgileri güncellemek zorundadır. Bilgilerin zamanında
güncellenmemesi durumunda tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.
6.6 VOLTLA Kullanıcıları, şarj işlemi haricinde VOLTLA’nın sunmuş olduğu katma değer
diğer hizmetlerden yararlandıkları takdirde, bu hizmetlere ilişkin ücretler faturalarına
kullanıcıya bilgisi verilerek yansıtılır.
6.7 Roaming Kullanımı: Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında ve aşağıda açıklandığı
üzere Kullandıkça Öde üyeliği kapsamında (Yani kullandıkları hizmetlerin karşılığını
ödeme şeklinde kullandıkça öde üyeliği adı altında bundan sonra “üyelik” olarak
adlandırılacaktır.) yararlanacağı Hizmetleri roaming ağı dahilinde VOLTLA’nın
birliği içerisinde olduğu diğer E-Mobilite Hizmet Sağlayıcılarının, anlaşmalı olduğu şarj
istasyonlarında da temin edebilecektir.
6.8 İşbu Sözleşme kapsamında VOLTLA tarafından Kullanıcılar aşağıda detaylarıyla
belirtilen Üyelikten faydalanacaktır:
6.8.1 Kullandıkça Öde Aboneliği (Üyelik)
(a) Kullandıkça Öde aboneliğine sahip Kullanıcılar, VOLTLA’nın
anlaşmalı olduğu ve lokasyon, fiyatlandırma ve teknik özellikleri
Uygulamada bulunan anlaşmalı şarj istasyonlarının her birinden
ihtiyaç duyduğu şarj Hizmetini karşılayabilir.
(b) Kullandıkça Öde yelik) Kullanıcıları Uygulamada kendilerine
tanınan kullanım yöntemi kapsamında Kullandığı hizmetler için
yapacağı ödemeler dahilinde Hizmetten yararlanacaktır.
(c) Kullandıkça Öde Aboneliği (Üyelik) içerisindeki Kullanıcılara
roaming ağında yer alan tüm şarj istasyonlarında Hizmet
sunulacaktır.
6.9 VOLTLA Kullanıcıları, VOLTLA’nın sunduğu veya ilerde sunacağı diğer hizmetlerden
yararlanmaları durumunda işbu Sözleşmede yer almasa dahi Web Sitesi veya
Uygulama üzerinde ilan edildiği şekliyle kullanıcılar bilgilendirilerek söz konusu
ücretler faturalarına yansıtılır.
6.10 Rezervasyon: Kullanıcılar, istasyonlarda şarj işlemine başlamadan önce eğer ilgili şarj
işletme ağı izin veriyorsa istasyonu belli bir süreliğine ve belirli bir ücretlendirme
karşılığında rezerve edebilirler. İşbu rezervasyona ilişkin ücretlendirme Hizmet
sağlandıktan sonra Kullanıcıya iade edilir. Kullanıcıya iade edilecek tutar ve iade
süreci tamamen şarj ağı lisans sahibine ve hizmeti veren markaya ait olup Voltla geri
ödeme yapısı için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu durumda ortaya
çıkacak herhangi bir zararda VOLTLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
Rezervasyon işlemine rağmen Hizmeti kullanmayan Kullanıcılara rezervasyona ilişkin
herhangi bir bedel iade edilmez. Hizmet tamamlandığı veya sonlandırıldığı halde
istasyondan ayrılmayan Kullanıcılara Hizmetinin tamamlandığına ilişkin bilgi verilmesi
dahilinde lokasyon ve şarj ağı markası bazlı ve süreye bağlı İşgaliye Bedeli” (TL/dk)
yansıtılabilir. İşgaliye bedeli şarj ağı lisans sahipleri ve şarj hizmeti veren markalar
tarafından yansıtılmakta olup bu bedelin ne kadar olacağı ilgili firmalar tarafından
belirlenmektedir. Rezervasyon yapısı eğer şarj ağı lisans sahibi (ya da şarj hizmeti
veren marka) özelinde olmayıp, Voltla hizmetleri arasında kullanıcıya katma değerli
bir hizmet olarak sunuluyorsa ve kullanıcı bu hizmet karşılığında bir bedel ödemeyi
kabul ediyorsa kullanıcı bilgilendirilerek bu hizmet için bir hizmet bedeli alınması
hakkını Voltla saklı tutar.
6.11 İade Politikası: Kullanıcı, kendi kusurundan kaynaklanmaksızın Uygulama üzerinde
belirtilen tüm işlemleri gerektiği gibi tamamlayıp şarj istasyonundaki işlemleri de
izlediği takdirde VOLTLA’nın, şarj işletmecisinin veya istasyon sahibinin kusurundan
kaynaklı olarak Hizmete erişim sağlayamadığı takdirde ödediği tutarın iadesini talep
edebilir. VOLTLA Kullanıcının işbu talebi doğrultusunda iadeye konu olan ödeme gün
ve koşullarının tespiti adına Kullanıcının ödeme yaptığı nteme ilişkin bankadan
sağlanmak üzere hesap ekstresi talep edebilir. Ödemeler ilgili Şarj ağı lisans sahibine
(ya da hizmet veren şarj markasına) yapıldığı için kullanıcının talebi ilgili şarj
markasına iletilir ve iade ile ilgili tüm işlemlerini kullanıcı ilgili şarj markası ile devam
ettirir. İade işlem onayı ve iadenin alınabilmesi tamamen ilgili şarj markası ve kullanıcı
aranda olacak bir işlem olup, bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir zararda
VOLTLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
7. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI
7.1 VOLTLA, işbu Sözleşmede belirtilen ödeme sistemini veya sonrasına işbu
Sözleşmede tek taraflı olarak yapacağı değişiklik sonrasında düzenleyeceği yeni
ödeme sistemini Kullanıcının kullanımına sunabilir. Birden fazla sistemin sunulması
durumunda, Kullanıcılar tercihlerine bağlı olarak talep ettikleri ödeme sistemini
seçebilirler.
7.2 İşbu Sözleşme kapsamında sağlayacağı Hizmeti ve Uygulama üzerinden alacağı
ödemelerde Akbank POS, Masterpass kart saklama veya VOLTLA tarafından
belirlenecek diğer ödeme sistemleri veya kart saklama firmaları ile tahsilat
gerçekleştirecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul ettiği takdirde, ödeme hizmeti
sağlayıcısının kullanıcılarına sunduğu şart ve koşulları peşinen gayrikabili rücu olarak
kabul etmiş sayılır.
7.3 Ödemelerin, VOLTLA tarafından kabul edilen kredi kartı, debit kart, banka havalesi,
mail order yöntemleri ile yapılması mümkündür. Voltla bu yöntemlerden bazılarını
kapatma hakkısaklı tutar. Bu yöntemler dışında, Kullanıcı tarafından önerilen ve
VOLTLA tarafından onay verilecek araçlarla da ödeme yapılabilir.
7.3.1 Debit kartlarla yapılan ödemelerde tahsilat Kullanıcının ilgili debit kartına
bağlı bulunan banka hesabından Hizmet fiyatınca direkt olarak yapılır.
7.3.2 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise VOLTLA sunulan Hizmet kapsamında
kredi kartına Hizmet öncesinde belirli bir tutarda blokaj koyabilir ve işbu
blokaj Hizmet tamamladıktan sonra kaldırılır.
7.4 Ödemeler alınan Hizmeti takiben VOLTLA’ya yapılır. VOLTLA, istasyon sahibinin
veya işletmecisinin nam ve hesabına Kullanıcıdan her türlü bedeli tahsil etmek için
istasyon sahibi veya işletmecisi tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Ödeme
işlemlerinin Tarafı olarak Kullanıcının ödemede bulunduğu VOLTLA, Hizmete yönelik
her türlü vergilendirmeyi Kullanıcıya göndereceği (ya da kullanıcıya gönderilmek
üzere ilgili şarj ağı lisans sahibine) faturada belirtme ve uygulama hakkına sahiptir.
7.5 Kullanıcının işbu Sözleşme dahilinde ifa yükümlülüğü ödemenin VOLTLA’ya
yapılmasıyla sona erer.
7.6 VOLTLA’nın, öncesinde Kullanıcıya bildirmek kaydıyla, belirli bir kredi limiti üzerinde
Hizmet sunmama hakkı saklıdır. İşbu maddede bahsi geçen kredi limiti tek taraflı
iradesine bağlı olarak VOLTLA tarafından belirlenecektir.
7.7 Ödeme karşılığında tanınan Hizmet kullanım süresi başlamadan önce ya da bu süre
içerisinde üyeliğin ya da kullanımın sona ermesi ve Kullanıcıdan kaynaklı sebeplerle
Hizmet alıyapılmaması halinde, Kullanıcının ödeme yükümlülüğü devam edecek
olup Hizmetlerin kullanılamamasından dolayı doğabilecek herhangi bir zarar,
ziyandan VOLTLA sorumlu değildir.
7.8 Ödeme vadesini 30 gün geçen faturaların bağlı olduğu hesaplar geçici olarak
dondurulur ve işlem yetkisi verilmez. Ödeme vadesini 60 gün geçen faturalar için icra
işlemleri başlatılır ve hesap kapatılır. Kapatılan hesapların borcu ilgili icra masrafları
(avukat, mahkeme, vb.) ödendikten sonra yeniden açılabilir.
7.9 İşbu Sözleşmede belirtilen ücretlendirmelere ilaveten her istasyonda istasyon
sahibinin fiyatlandırmasına bağlı olarak değişken oranlarda Hizmet bedeli ve elektrik
bedeli alınabilir. Hizmet bedeli istasyon sahibi tarafından serbestçe belirlenmekte
olup, elektrik bedeli ise istasyon sahibinin elektrik aboneliğine göre belirlenir, bu
bedel Enerji Piyasası zenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen tarifeleri
geçemez. Tüm halka açık istasyonların şarj hizmeti bedelleri ve elektrik bedelleri
VOLTLA mobil uygulaması üzerinde görüntülenebilir.
7.10 Şarj işlemleri için alınan ücretleri Uygulama üzerinden takip etmek Kullanıcının
sorumluluğundadır. VOLTLA veya istasyon sahipleri bu ücretleri herhangi bir ön
bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bununla birlikte VOLTLA’ya
bildirilmeden istasyon sahipleri tarafından fiyat değişikliklerinden VOLTLA sorumlu
tutulamaz.
7.11 VOLTLA, Kullanıcının onayına bağlı olarak Kullanıcıya ait banka/ kredi kartı bilgileri
dahil olmak üzere her türlü ödeme bilgisini Hizmetin daha hızlı ve kolay temin
edilebilmesi adına saklayabilir. Bu durumda işbu maddede belirtilen bilgiler üçüncü
taraf global ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.
8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında VOLTLA tarafından Hizmetten Uygulama
üzerinden yararlanabilecektir. VOLTLA ilgili Hizmeti belirlenen şartlar doğrultusunda
Kullanıcıya sunacağını kabul ve taahhüt eder.
8.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmete yönelik VOLTLA tarafından
belirlenecek ücretlerin ve şarj ağı işletmecisi tarafından belirlenen ücretin ödenmesi
durumunda kullandırılacağını kabul eder. VOLTLA tarafından belirlenecek ücretleri
Uygulama üzerinden sunulan ve Sözleşmede tanımlanan Hizmetler bağlamında
Kullanıcıya yansıtılacak ve VOLTLA Yönetmelik gereği bağlanma bedeli, işlem
başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi bedeller talep edemeyecektir.
8.3 Kullanıcı, her türlü ücret ve fiyatlandırmaya ilişkin ödemelerin tam ve zamanında
yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel,
doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşmeyi ihlal edilmiş sayılacağını,
VOLTLA tarafından kullanımının durdurulabileceğini veya Kullanıcıya bildirilmeksizin
üyelik hesabının kapatılabileceğini veya işbu Sözleşme ve sair mevzuat
kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.
8.4 Kullanıcı, üyelik sırasında arana ilişkin vermiş olduğu model/plaka vb. bilgilerin
değişmesi halinde bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı, VOLTLA tarafından üyeliğinin
durdurulabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder.
8.5 Kullanıcı, şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere,
hukuka ve kullanım amana uygun kullanabilir. Kullanıcı, şarj istasyonlarını ticari
amaçla gelir elde etme amacıyla kullanamayacağını, kullanımı sırasında VOLTLA’nın
kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir
amaçla kullanması halinde VOLTLA’ya, Hizmeti almış olduğu şarj istasyonuna
ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder. VOLTLA’nın, Kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle 3.
kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Kullanıcıya rücu hakkı saklıdır.
8.6 Kullanıcı, VOLTLA’nın işbu Sözleşme kapsamında sunduğu Hizmetin bedelini ve
ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin
etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı Kullanıcılara farklı şekilde ve şartlarda
mevzuata uygun olarak, münferiden kendi takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini
kabul ve beyan eder.
8.7 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme
şartlarının VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamasında yer aldığının ve zaman
zaman bu mecralarda güncellendiğini kabul eder.
8.8 Kullanıcı, Hizmeti almadan önce VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamasından ücreti
ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle mlü olduğunu ve bu mecralarda
yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
8.9 Kullanıcının tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, VOLTLA’nın işbu
Sözleşme kapsamında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil
her türlü hakkı kullanabileceğini ve VOLTLA’nın geç ödemeden kaynaklanan
zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.10 İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel
tutarlar da Web Sitesinde veya Uygulamada ilan edilecektir. Bunların yanı sıra
tarifelerdeki Hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller konum, gün, saat
bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca VOLTLA tanıtım, reklam, broşür gibi
metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik
yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.
9. SORUMSUZLUK BEYANI
9.1 VOLTLA’nın işbu Sözleşme kapsamında, Web Sitesi veya Uygulama dahilinde
sunduğu Hizmete ilişkin sorumluluğu, Kullanıcı tarafından üyelik kaydına, ödeme
bilgilerine ve üyeliğiyle ilgili belirtilen her türlü diğer bilginin doğru ve güncel olması ile
sınırlıdır. Kullanıcı, işbu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve VOLTLA’ya bu bilgilerin
güncellenmesi/değişmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul
eder.
9.2 VOLTLA’nın Kullanıcıya karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında sadece
Uygulama üzerinden verilen Hizmetlerle sınırlıdır, Kullanıcının hizmeti teminiyle ilgili
şarj ağı istasyonundan kaynaklanacak tüm zararlar söz konusu istasyon ağına aittir.
VOLTLA işbu maddede belirtilen her rlü zarar ve yükümlülükten sorumlu olmamakla
birlikte Kullanıcı buna bağlı olarak VOLTLA’nın ağır kusurunun bulunduğu durumlar
hariç olmak üzere VOLTLA’dan herhangi bir tazminat talep veya ödemiş olduğu
herhangi bir tazminatı VOLTLA’ya rücu etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.3 VOLTLA, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle
meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı
üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarandan neden olunan ancak bunlarla sınırlı olmayan
sair zararlardan sorumlu olmayacaktır. VOLTLA, kendisi tarafından öngörülemeyen
veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme
işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında
meydana gelen sorunlardan/eksiklerden veya bunların sonucunda meydana gelen
zararlardan sorumlu olmayacaktır. İşbu doğrudan zararlara ilişkin tazmin hiçbir
şekilde Kullanıcının VOLTLA’ya ödemiş olduğu hizmet bedelinin toplamını geçemez.
9.4 VOLTLA yalnızca aracılık işlemleri yaptığından dolayı herhangi bir kaza, yaralanma,
elektrik kaçağı sonucu yaralanmalar ve ölümler, araçların elektrik akımından dolayı
zarar görmesi, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin ürünlerine, mallarına verilen
zararlar, kamu zara da dahil hiçbir konuda SORUMLULUK KABUL
ETMEMEKTEDİR. Nitekim bu hususlar VOLTLA’nın kontrolü dışında olan ve kusur
atfedilmesinin mümkün olmadığı hususlardır. Bu konuda Kullanıcı VOLTLA’dan
herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, herhangi bir şekilde VOLTLA’nın
bu konuların muhatabı olmadığını bildiğini, işbu zleşmenin kurulması ile bu
taleplerinden vazgeçtiğini, bu hususun Sözleşmenin esaslı bir unsuru olduğunu, bu
hususların tamamını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.5 Kullanıcı, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak
üzere bununla sınırlı olmamak üzere VOLTLA’dan bağımsız olarak ortaya çıkabilecek
durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle
ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki
Hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından VOLTLA’nın sorumlu olmadığını,
bunlara ilişkin VOLTLA’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.6 Kullanıcı, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Web Sitesi veya Uygulamanın
kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/
çalınması/kaybedilmesi halinde, Kullanıcı, üyelik bilgilerinin 3. kişilerce
kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal
VOLTLA’ya bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve VOLTLA’nın herhangi bir
sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7 Kullanıcı, elektrikli aracının ve şarj sisteminin tam ve zgün çalışmasından ve
dolayısıyla aracından ve/veya Kullanıcıdan kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu
Sözleşme kapsamındaki Hizmetten faydalanamamahalinde, VOLTLA’nın herhangi
bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8 VOLTLA, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu
alanlardaki trafik yoğunluğundan, Uygulamada yer alan bilgilerin anlık değişiminden
veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Kullanıcıya verdiği herhangi bir zarar veya
ziyandan da sorumlu değildir.
9.9 VOLTLA, Kullanıcının Uygulamayı kullanırken ziyaret etmiş olduğu başta reklam
olmak üzere her türlü dış bağlantıdan kanyaklı olarak karşılaşabileceği virüs ve zararlı
yazılımlardan ve işbu virüs ve zararlı yazılımların Kullanıcı bakımından sebep olduğu
zararlardan sorumlu değildir.
9.10 KULLANICI İŞBU SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI OLMADAN ÖNCE 9. MADDEYİ
DİKKATLİCE OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE KABUL ETTİĞİNİ BEYAN VE
TAAHHÜT EDER.
10. FİKRİ MÜLKİYET
10.1 Web Sayfası ve Uygulamadan doğan ve/veya doğacak Fikri Mülkiyet Hakları
münharan VOLTLA’ya aittir.
10.2 İşbu Sözleşme dahilinde aksi belirtilmedikçe, Web Sayfasında ve Uygulamada yer
alan Fikri Mülkiyet Hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran
VOLTLA’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara
işbu hakları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı
vermez ve Sözleşme böyle bir izin veya lisans verdiği şeklinde yorumlanamaz.
10.3 VOLTLA, Web Sitesi veya Uygulamada yer alan bütün alan adı, logo, her rlü veriler,
uygulanan satış sistemi, metodu ve modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara
ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma
altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla
izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.
10.4 Web Sayfasının veya Uygulamanın, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı
çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde
indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtı
dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip
edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.
10.5 Web Sayfasında veya Uygulamada bulunan üçüncü şahıslara Fikri Mülkiyet Hakları
ilgili kişilere aittir. Söz konusu kişiler tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların
herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir
websitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya
da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz,
dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.
11. ZLEŞMENİN FESHİ
11.1 İşbu Sözleşme ve üyelik, 4.madde uyarınca başlar ve Taraflardan herhangi birince
tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder. İşbu Sözleşmenin ilgili maddeleri
saklı kalmak üzere, Kullanıcı veya VOLTLA’nın bu Sözleşmeyi ve üyeliği feshetmek
istemesi halinde diğer Tarafa bildirme yükümlülüğü vardır. Kullanıcı, bu bildirimi
VOLTLA’nın Web Sitesi veya Uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan
iletişim bilgileri aracılığıyla veya destek@voltla.co üzerinden göndereceği e-posta ile
yapacaktır.
11.2 VOLTLA her türlü bildirimi Kullanıcının bildirdiği e-posta adresine yapacak olup,
Kullanıcı bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı
olarak VOLTLA’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak
isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Kullanıcının
e-posta adresine yapılan her türlü bildirim, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra
Kullanıcıya tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.
11.3 VOLTLA’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini tam ve eksiksiz olarak yerine
getirmemesi durumunda Kullanıcı, VOLTLA’nın Web Sitesi ve/veya Uygulamasının
iletişim bölümünde yazılı bulunan iletişim bilgileri üzerinden yapacağı veya
destek@voltla.co mail adresine göndereceği yazılı bildirim ile söz konusu durumun
düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Tebliğden itibaren otuz (30) n içerisinde
durumun düzeltilmemesi halinde söz konusu Kullanıcının işbu Sözleşmeyi tek taraflı
fesih etme hakkı doğar.
11.4 VOLTLA’nın işbu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle derhal fesih hakkı vardır. VOLTLA
herhangi bir sebeple işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih ettiğinde kendiliğinden Hizmetin
Kullanıcı tarafından kullanımını da durduracaktır. Kullanıcı, işbu hükme dayanarak
VOLTLA’dan Hizmetin durması kaynaklı herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
11.5 Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen bedelleri ödememesi nedeniyle Web Sitesi veya
Uygulama üzerinden aldığı veya alacağı diğer hizmetlerin de kesileceğini ve böyle bir
kesinti durumunda maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar
kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.
11.6 İşbu Sözleşme zaman zaman güncellenebilecek olup, Kullanıcının Uygulama
kullanıma devam etmesi için onayına nderilebilir. Bu durumlarda Kullanıcı
güncellenmiş sözleşmeyi ilk kullanımında onaylamazsa Uygulamaya erişimi
kapanacaktır ve işbu Sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. VOLTLA’nın Kullanıcının
borçlarına, üyelik aidatlarına ve ödenmemiş bakiyelerine dair takip ve dava hakkı
saklıdır.
12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
12.1 Kullanıcı, VOLTLA’ya ait internet sitesi, Uygulama, işyeri, ofis veya mevcut olması
halinde irtibat noklarında doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu
iletişim formları, bu Sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden
VOLTLA ile yapmış veya onaylamış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik
posta sistemi üzerinden VOLTLA’ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya
mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya
doğrudan VOLTLA ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair
her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak
bunlarla nırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde VOLTLA’ya aktarılan tüm kişisel
verilerin VOLTLA tarafından https://www.voltla.co/gizlilik-politikasi/ (ya da Voltla’nın
belirteceği Voltla Web sitesinden veya Voltla uygulamasından) adresinde ilan edilmiş
VOLTLA Aydınlatma Metni’nin en güncel halinde düzenlendiği şekilde, kısmen veya
tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) 1. ve 2. maddelerine uygun olarak toplandığını, VOLTLA
tarafından sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını
gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve
hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını
yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak,
ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcı
memnuniyetini tespit, talep ve şikayetleri netmek, gerekli kalite ve standart
denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra
etmek, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve
faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin
doğru ve güncel olmasını sağlamak, VOLTLA operasyonlarının güvenliğini temin
etmek, VOLTLA ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik
veya ticari iş güvenliğini sağlamak, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, VOLTLA
politika ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek gibi amaçlarla KVKK’nun 5. ve
6. Maddeleri uyarınca belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda
işlenebileceği hususunda işbu Sözleşmeyi okuyarak onaylamak suretiyle
bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.2 Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki
işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel
verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi,
toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere amaçlar doğrultusunda VOLTLA tarandan tülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için VOLTLA’nın ilgili birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse
yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, ortakları, tedarikçileri, denetçileri,
hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve
kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve zenleyici
makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve
amaçla çerçevesinde paylaşılması ve aktarılması hususlarında işbu Sözleşme’yi
okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. GİZLİLİK
13.1 İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Kullanıcının üyelik başvurusu sıranda verdiği bilgiler,
VOLTLA tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi, Uygulama ve diğer
yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
13.2 Kullanıcı, VOLTLA’ya ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder.
Kullanıcılar için VOLTLA’nın Web Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden Kullanıcıya
tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Kullanıcı, bu bilgilerini 3. kişilerle
paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Kullanıcı
sorumludur.
13.3 VOLTLA, Kullanıcıya ait bilgileri faaliyet alanı kapsamına uygun çerçevede devlet
kurum ve kuruluşlarıyla, market araştırması yapan şirketlerle, şarj ağı işletmecileriyle
ve uygun paylaşıma konu olabilecek iş birliği içerisinde bulunduğu diğer 3. kişilerle
paylaşabilir.
13.4 Kullanıcının işbu Sözleşme haricinde tarafı olduğu her türlü gizlilik sözleşmesi,
aydınlatma metni, açık rıza beyanı ve kişisel verilere ilişkin diğer sözleşmeler işbu
Sözleşmenin tamamlayıcı parçasıdır.
13.5 VOLTLA işbu Sözleşmenin 5.5 maddesinde belirtilen Kullanıcı tarafından iletilen
görüş, öneri, şikâyet ve her türlü talebi mevzuata bağlı yükümlülüğünden kaynaklı
olarak 2 (iki) yıl süreyle saklamak zorundadır.
13.6 VOLTLA, Kullanıcının kullanmış olduğu Hizmete ilişkin her türlü kaydı, şarj istasyonu
sahibi veya işletmecisi ile Kullanıcı arasındaki aracılık faaliyetinden doğan işlemelere
yönelik bilgi ve belgeleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 3 (yıl) boyunca
saklamak zorundadır.
14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı
tüm yükümlülükler Türk Hukukuna tabi olacak ve rk Hukuku’na göre uygulanıp
yorumlanacaktır. İşbu Sözleşmeye ilişkin veya işbu Sözleşmeden kaynaklanan bütün
uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
15. BİLDİRİMLER
15.1 Kullanıcı VOLTLA’ya bildirdiği e-posta adresinin, bu Sözleşme ile ilgili olarak
yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak kullanılacağını kabul eder.
15.2 Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 ç) gün
içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve
kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
15.3 VOLTLA’nın, Kullanıcının kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü
bildirim e-postanın VOLTLA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya
ulaştığı kabul edilecektir.
16. DİĞER HÜKÜMLER
16.1 Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan
feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin açıkça belirtildiği haller haricinde, bir
feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşmenin bir hükmünden,
şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden
veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.
Taraflardan herhangi birinin uygulanacak hukukun veya işbu Sözleşme’nin
düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi
veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat
teşkil etmez. Tarafların sahip olabilecekleri diğer haklara veya başvuru yollarına halel
gelmeksizin, Taraflar, işbu Sözleşmenin ihlali halinde tazminatın uygun bir çare
olmayabileceğini ve ihlal tehdidi veya fiili ihlal halinde tedbir, aynen ifa ve benzer
hukuki yolların uygun olabileceğini kabul ederler.
16.2 Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına uygun olmaması veya geçersiz/uygulanamaz olması veya Tarafların
iradesiyle iptal edilmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini ve
yürürlüğünü koruyacaktır.
16.3 Delil Sözleşmesi: Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda VOLTLA’nın
ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar
ve bildirimlerinin de HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil
edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan
etmiştir.
16.4 Devir ve Temlik: VOLTLA her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü
olmaksızın işbu Sözleşmeyi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini bağlı bir
kuruluşuna devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, VOLTLA’nın işbu
Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.
Kullanıcı işbu Sözleşmeyi üçüncü kişilere devredemez, üçüncü kişilerin kullanımına
sunamaz. Bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir zarardan VOLTLA’nın
sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt
etmiştir.
Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmenin bir parçası olarak veya
bu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşmeye
dahil edilen m belgeler, işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak Tarafların
arandaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir ve işbu Sözleşme’nin konusuna
ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış sözlü ve yazılı tüm anlaşmaların,
düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü
veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.
16.5 Sadakat Sözleşmesi Olmama: İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı ve VOLTLA
aranda oluşan özel hukuk ilişkisi, abonelik türleri, üyelik koşulları ve Kullanıcılara
sunulan ve avantaj farklılığı içeren teklifler, VOLTLA tarafından sağlanan veya
sağlanacak ek hizmetler, şarj hizmeti dışında kalan Web Sitesi veya Uygulama
üzerinden Kullanıcıya sunulan fırsatlar ve Sözleşmede belirtilen şarj hizmeti haricinde
kalan her türlü fiyatlandırmalar Yönetmelik kapsamında düzenlenen sadakat
sözleşmesi niteliğinde değerlendirilmeyecek ve sadakat sözleşmesi için öngörülen
şart ve koşullardan ari olarak değerlendirilecektir.
16.6 Mücbir Sebep: Taraflar kendileri dışında oluşan ve kendilerinin sebep olmadıkları,
umulmayan hal kapsamını an genele veya sektöre şamil olacak şekilde vuku bulan,
firmaların uygun şekilde faaliyet göstermesine engel teşkil edecek doğal afet, salgın
hastalık, ağır ekonomik buhran, savaş, kıtlık, yangın vs. gibi mücbir sebep nedeniyle
taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden dolayı sorumlu
tutulamazlar. Ancak bu durumda dahi Taraflar sebepsiz zenginleşme yaratacak
şekilde Medeni Kanun’u 2. maddesinde tanımını bulan iyi niyet çerçevesinde
birbirlerine yapacakları ödemeleri veya iadeleri yapmakla yükümlüdürler. Kaldı ki;
mücbir sebep ortadan kalkınca Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece işbu
Sözleşme hükümleri geçerliliğini korumaya devam eder. Mücbir sebep sayılan m
durumlarda, VOLTLA işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç
veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi
durumlar, VOLTLA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak
addedilmeyecek veya bu durumlar için VOLTLA’dan herhangi bir nam altında
tazminat talep edilemeyecektir.
16.7 Değişiklikler: VOLTLA, Kullanıcının kayıtlı e-posta adresine nderilen bir e-posta ile,
yazılı bildirimde bulunarak yahut Uygulama içi bildirim ile bu Sözleşmenin şartlarını
Web Sitesinin ve/ veya Uygulamanın güncellenmesi suretiyle herhangi bir zamanda
değiştirme hakkını saklı tutar. Bu bildirimin nderilmesinden on (10) gün sonra
Kullanıcı, bu bildirimi almış sayılacaktır. Bu tür değişiklikler, kabul edilen bildirim
tarihinden sonra geçerli olacaktır.
16.8 Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul
ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan,
kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme 16 (on altı) madde ve 14 (on dört) sayfadan oluşmaktadır. Sözleşme
Tarafların erişimine dijital ortam suretiyle Web Sitesi veya Uygulama üzerinden
sunulmuştur.
İşbu Sözleşme en son Haziran 2023 tarihinde güncellenmiştir.